Projekat „eBeba“, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, početkom mjeseca avgusta počeo je sa radom u našoj ustanovi.

Riječ je o projektu koji se odnosi na proces prijave novorođenih beba, a koji ima za cilj da se roditeljima olakša procedura prijave novorođenčeta, što podrazumijeva da će se ubuduće sve procedure oko statusa novorođenčeta obavljati u porodilištu, te će se službene procedure za roditelje pojednostaviti i uraditi elektronskim putem. 

„eBeba“ je projekat koji će do kraja ovo mjeseca biti implementiran u sva porodilišta u Republici Srpskoj, a čija je svrha da se cjelokupan proces prijave djeteta pokrene i završi u porodilištu, nakon čega roditelji na adresu prebivališta besplatno dobijaju prve dokumente za svoje dijete.

Prioritetni zadatak projekta „eBeba“ jeste uspostavljanje sistema elektronski bezbjedne razmjene podataka unutar nadležnih institucija Republike Srpske sa ciljem obezbjeđivanja elektronske prijave rođenja djeteta.

Elektronski postupak prijave djeteta obuhvata procese konstatacije rođenja djeteta u porodilištu, upis u matičnu knjigu rođenih i evidenciju prebivališta, kao i upis u matičnu evidenciju osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te na kraju ovog procesa roditelji besplatno, na svoju kućnu adresu dobijaju prve dokumente za svoje novorođenče, a to su: uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o adresi prebivališta, izvod iz matične knjige rođenih – rodni list i potvrdu o zdravstvenom osiguranju, kao i prvu ovjerenu zdravstvenu elektronsku karticu novorođenog djeteta.

Zdravstveni radnici našeg porodilišta prethodno su prošli obuku za rad u ovom sistemu.

Direktor JZU Bolnica Zvornik, gdin Ivan Popović, izjavio je da je zadovoljan dosadašnjim tokom prijave novorođenih beba putem ovog sistema i primjenom novih procedura, čija je implementacija u našoj ustanovi prošla bez problema, te se zahvalio Vladi Republike Srpske i Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske za obezbjeđivanje i sprovođenje ovog projekta, koji će roditeljima u značajnoj mjeri olakšati proces prijave novorođenčeta.