Pedijatrijska ambulanta u sklopu JZU Bolnica Zvornik od 15.3.2021. godine produžava svoje radno vrijeme.
Novo radno vrijeme pedijatrijske ambulante u bolnici biće od 07:00-17:00 časova za svu djecu koja su registrovana kod izabranog pedijatra u JZU Bolnica Zvornik.
Uprava Bolnice je ovu odluku donijela uvažavajući potrebe roditelja kojima je radno vrijeme do 15 ili 16h i koji nisu u mogućnosti da izađu sa radnog mjesta u toku radnog vremena, kao i zbog trenutne epidemiološke situacije.

Registracija djece se može izvršiti svakim radnim danom na 4. spratu u zgradi Uprave, u kancelariji pravne službe (protokol).
Izabrani pedijatri kod kojih možete registrovati Vašu djecu su:
dr Vera Tanacković
dr Koviljka Gotovac
dr Željka Popović