Poštovani!

Obavještavamo Vas da se zbog Odluke o  zabrani posjeta pacijentima u JZU bolnici Zvornik koja je na snazi, informacije o ležećim pacijentima u našoj ustanovi mogu dobiti na broj telefona: 056/211-112, u vremenskom periodu od 13:30 časova do 14:30 časova.

Hvala na razumjevanju!