Pacijent upućen iz Doma zdravlja Srebrenica primljen na Interno odjeljenje zvorničke bolnice dana 7.4.2020. godine sa anamnezom dugotrajnih tegoba respiratornog sistema u vidu kašlja koji traje 2 mjeseca i gubitka tjelesne težine zaražen je koronavirusom.

Kako pacijent nije imao potpunu epidemiološku sliku koja odlikuje zaražene koronavirusom uz negiranje kontakata sa zaraženim ili potencijalno zaraženim osobama hospitalizovan je u sobu za izolaciju na Internom odjeljenju do sprovođenja dijagnostičkih pretraga. Nakon izvršenih pretraga utvrđeno je da navedeni pacijent ima upalu pluća, te je shodno preporukama za postupanje sa pacijentima sa pneumonijom preventivno urađeno uzorkovanje kako bi se mogao testirati.
U toku postupanja sa pacijentom na samom odjeljenju sprovođene su sve mjere preventivne zaštite koje su podrazumjevale nošenje osnovne zaštitne opreme prilikom kontakta sa pacijentom.
Sobzirom na to da je danas pristigla potvrda iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske da je navedeni pacijent pozitivan na koronavirus isti je odmah prebačen u prostorije namijenjene za izolaciju osoba zaraženih koronavirusom.

U sklopu mjera koje su preduzete već je urađena i dezinfekcija svih prostorija na samom odjeljenju, sprovodi se testiranje osoba koje su imale kontakt sa zaraženim, a preduzimaju se i sve druge potrebne mjere u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Neophodan dio osoblja će nastaviti da pruža usluge već hospitalizovanim pacijentima na Internom odjeljenju dok svi ostali zaposleni sa odjeljenja idu u kućnu izolaciju.

Interno odjeljenje neće primati (hospitalizovati) nove pacijente do daljnjeg.

Naše osoblje je prošlo sve edukacije za postupanje u ovakvim slučajevima te možemo biti sigurni da se i u ovom slučaju postupilo u skladu sa procedurama.