Nerijetko se dešava da građani smatraju Dom zdravlјa i bolnicu kao jednu zajedničku ustanovu.

U našem gradu u neposrednoj blizini nalaze se JZU Dom zdravlјa i JZU Bolnica Zvornik. Ove dvije zdravstvene ustanove imaju različit nivo pružanja zdravstvene zaštite, različito rukovodstvo ustanove, različit sistem rada, pregledi se obavlјaju u različitim objektima…

U nastavku Vam donosimo koje su osnovne razlike između usluga koje pružaju ove zdravstvene ustanove.

Kao što u samom nazivu navedenih ustanova stoji, obje su Javne zdravstvene ustanove, što podrazumijeva da su u obavezi da svakom građaninu obezbijede adekvatnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske.

Zdravstvena zaštita se obavlјa na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Primarna zdravstvena zaštita je prvi i najčešći oblik kontakta stanovništva sa zdravstvenom službom.

Dom zdravlјa je ustanova na primarnom nivou koja sprovodi mjere primarne zdravstvene zaštite u lokalnoj zajednici kroz djelatnost porodične medicine, djelatnosti zdravstvene zaštite odojčadi i male djece, djelatnosti zdravstvene zaštite žena, hitne medicinske pomoći, ambulantne, stomatološke djelatnosti, logopedije, laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike.

Odabranom doktoru porodične medicine javlјate se u Domu zdravlјa, koji Vam u zavisnosti od procjene zdravstvenog stanja, predlaže dalјi tok liječenja, te daje uputnicu za konsultativno-specijalističke usluge koje obuhvataju preglede kod bolničkih lјekara specijalista i širok spektar dijagnostičkih pretraga.

Upućivanje pacijenta na ispitivanje i liječenje na sekundarni nivo zdravstvene zaštite vrši lјekar porodične medicine.

Bolnica je ustanova koja pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, što podrazumijeva specijalizovanu zdravstvenu zaštitu.

Sekundarni nivo zdravstvene zaštite se organizuje tako da dopunjuje primarnu zdravstvenu zaštitu i pruža joj organizovanu i kontinuiranu pomoć i podršku.

Bolnica je ustanova zdravstvene njege, u kojoj se vrše specijalistički pregledi i koja često obezbjeđuje duži boravak pacijenata na liječenju, institucija za dijagnostiku i liječenje, pregled pacijenata i obavlјanje porođaja.

Liječenje u bolnicama ostvaruje se na osnovu uputnice porodičnog doktora, odnosno  pedijatra za djecu, s tim što je u hitnim i neodložnim stanjima, ovo pravo moguće ostvariti i na osnovu uputnice službe hitne medicinske pomoći i specijaliste koji je konsultant porodičnom doktoru.