dr Veselin Sandić
Načelnik odjeljenja za oftalmologiju

Zorica Mirković
Glavna sestra odjeljenja za oftalmologiju

Ljekari zaposleni na odjeljenju za oftalmologiju:

dr Veselin Sandić
Specijalista oftalmologije

Oftamologija ( grčki oftalmos – oko) je nauka o građi, funkciji, poremećajima i bolestima očiju, suznog aparata, očnih mišića i kapaka.
Oftamološki pregled se sastoji od niza pregleda kojima se ispituju vid i sposobnost fokusiranja na objekte, te druge funkcije očiju.
Greške vida mogu se uspješno liječiti, stoga pacijentima pružamo pravovremenu dijagnozu i primjenu odgovarajuće terapije.