dr Vera Tanacković
Načelnica odjeljenja za pedijatriju

Stanojka Mitrović
Glavna sestra odjeljenja za pedijatriju

Ljekari zaposleni na odjeljenju za pedijatriju:

dr Koviljka Gotovac
Specijalista pedijatrije

dr Vera Tanacković
Specijalista pedijatrije

dr Željka Popović
Specijalista pedijatrije

dr Ivana Prodanović
Specijalista pedijatrije – pulmolog

dr Maja Rogić Ilić
Specijalista pedijatrije

dr Nataša Milić
Specijalista pedijatrije

dr Jasmina Sokić
Specijalista pedijatrije

– Briga za zdravlјe djece je istovremeno preventivna medicina odrasle osobe.-

Pedijatrija (grč. pais = dijete + iatros = lјekar) se izdvojila iz interne medicine kao samostalna disciplina nakon spoznaje da se dijete razlikuje od odraslog čovjeka i anatomskim i fiziološkim osobinama, te po reakcijama na patogene mikroorganizme i druge podražaje iz okoline.
Osnovni zadaci pedijatrije su zaštita zdravlјa djece i prevencija bolesti, potom nadzor nad razvojem djece, pravovremeno prepoznavanje i liječenje bolesti.
Zahvalјujući iskustvu, stručnom kadru, timskom radu, ali prije svega potpunoj predanosti i posvećenosti, najmlađim pacijentima je omogućen visok nivo liječenja i zdravstvene njege.