Odjeljenje za hirurške grane

Načelnik

Prim.dr Zoran Komljenović, specijalista opšte hirurgije

Glavna sestra

Budimka Ikonić

Ljekari na odjeljenju:

dr Dragan Cvijanović, Specijalista opšte hirurgije
dr Branislav Perić, Specijalista opšte hirurgije
Prim. dr Lazar Prodanović, Specijalista opšte hirurgije
Prim. dr Jovan Okuka, Specijalista opšte hirurgije
dr Goran Bjeković, Specijalista ortopedije
dr Dejan Mišić, Specijalista ortopedije
dr Zoran Begović, Specijalista urologije
dr Miroslav Prodanović, Specijalista urologije