Prim. dr Zoran Komljenović
Načelnik odjeljenja za hirurške grane

Budimka Ikonić
Glavna sestra odjeljenja za hirurške grane

Ljekari zaposleni na odjeljenju za hirurške grane:
Prim. dr Zoran Komljenović
Specijalista opšte hirurgije

dr Dragan Cvijanović
Specijalista opšte hirurgije

dr Branislav Perić
Specijalista opšte hirurgije

dr Goran Bjeković
Specijalista ortopedije

dr Dejan Mišić
Specijalista ortopedije

dr Zoran Begović
Specijalista urologije

dr Miroslav Prodanović
Specijalista urologije

Istorija hirurgije je stara koliko i istorija čovječanstva i medicine.
Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni način, tačnije, radom ruku hirurga ili primjenom instrumenata.
Sam naziv hirurgija potiče od grčke riječi  cheirourgia – ruka i rad.
Hirurg je specijalista medicine za hirurgiju, medicinsku granu koja koristi ručne i instrumentalne operativne tehnike s cilјem istraživanja i tretiranja patoloških stanja poput bolesti i povreda.
Rad hirurga je zasnovan, prije svega na manuelnim intervencijama, ili operativnim, invazivnim postupcima.
Osnovni zadatak hirurgije u bilo kojim uslovima je da se pomogne obolјelom ili povrijeđenom. Osnovni princip pružanja medicinske pomoći je nikada ne nauditi pacijentu.


Da bi mogao ostvariti uspešan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Naša zdravstvena ustanova pruža usluge liječenja iz oblasti hirurgije:
–           Opšta hirurgija – Opšti hirurzi ne samo da obavlјaju operacije za širok spektar zajedničkih bolesti, već su takođe odgovorni za negu bolesnika pre, tokom i posle operacije;
–           Ortopedija – (fra. orthopédie) ili ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi bolestima i liječenjem mišićno-koštanog sistema.
–           Urologija – Služba urologije vrši dijagnostiku, evaluaciju i lečenje svih urođenih i stečenih poremećaja urinarnog trakta i genitalnih organa.