Cilj nam je da se u našoj bolnici osjećate sigurno i da se sa puno povjerenja prepustite našem timu stručnjaka koji su uvijek na raspolaganju i brinu o Vašem zdravlju. Podizanje standarda u svim aspektima djelatnosti bolnice, kako u domenu stacionarne tako i u specijalističko-konsultativnoj djelatnosti što bi se potvrdilo sertifikacijom ustanove.