Službe

Službe

Pravna služba

Rukovodilac službe Dalibor Ivanović dipl.pravnik Telefon: 056/213-950 mail: dalibor@bolnicazvornik.com   Zaposleni u službi: Dijana Radiša,...

Ekonomsko-finansijska služba

Rukovodilac službe Saša Marković dipl.ecc Telefon: 056/211-116 mail: obzvfinansije@teol.net   Zaposleni u službi: dipl.ecc Dragan...

Služba za anesteziju i reanimaciju sa intenzivnom njegom

Telefon: 056/211-112 Ljekari u službi: dr Kristina Ninić, Specijalista anestezije sa reanimacijom dr Zorica Šipovac...

Laboratorijska služba

Telefon: 056/211-112  

Služba za radiologiju

  Telefon: 056/211-112   Zaposleni u službi: dr Sanja Simić, Specijalista radiologije  

Služba za mikrobiologiju

Telefon: 056/211-112

Bolnička apoteka

  Telefon: 056/211-117 mail: apoteka@bolnicazvornik.com  

Tehnička služba

Rukovodilac službe Mr sci Željko Radović, dipl. ing. teh. Telefon: 056/213-950 mail: zeljko.radovic@bolnicazvornik.com    

Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta

Rukovodilac službe dipl.ing.mašinstva Ljubica Rikić Telefon: 056/211-115 mail: obzvkvalitet@teol.net   Zaposleni u službi: dipl.ecc Dalimirka...