U tekućoj radnoj sedmici u prostorijama naše ustanove biće održana predavanja za zaposlene povodom Međunarodnog dana laboratorijskih tehničara.
U okviru JZU Bolnica Zvornik to su laboratorijski tehničari u Mikrobiološkoj službi, u Službi laboratorije u oblasti biohemije, hematologije i imunologije, tehničari u Službi patologije i laboratorijski tehničari na Transfuziji.
 
Kratak prikaz na temu “Uzorkovanje i rukovanje uzorcima“ održala je Jasna Milić glavni laoratorijski tehničar Služe laboratorijske mikrobiologije, a na temu „Važnost preanalitičke faze u laboratoriji i kako je sprovoditi“ govorili su Aleksandar Babić – glavni laboratorijski tehničar i Nedeljko Sekulić – odgovorni laboratorijski tehničar Službe laboratorije u oblasti hematologije, biohemije i imunologije i Službe laboratorijske mikrobiologije.
 
Svrha predavanja jeste da se razumije žašto nam je potrebno da imamo adekvatne uzorke od strane tehničara kojima će se i predočiti moguće greške i razlog odbijanja uzoraka.
70-85 % svih kliničkih odluka danas se donosi na temelju laboratorijskih nalaza.
 
Medicinsko-laboratorijski radnici sastavni su dio svakog dijagnostičkog tima, oni su neizostavna karika u lancu pri zaključivanju svih dijagnoza. Zahvaljujući stručnim znanjima, vještinama i iskustvu, medicinsko-laboratorijski radnici stvaraju temelje za dijagnostiku svake bolesti. Najveći broj dijagnoza postavlja se na temelju laboratorijskog nalaza koji određuje daljnju dijagnostiku, terapiju ili operativni postupak u cilju prevencije, liječenja ili dijagnoze bolesti.
 
Svrha obilježavanja ovog dana jeste podizanje svijesti o ulozi koju laboratorijski radnici imaju u pružanju zdravstve njege, dijagnostici, razvijanju sistema kvaliteta, liječenju, istraživanju i razvoju modernih medicinskih nauka.