Mr sci Željko Radović
dipl. ing. teh.
Rukovodilac službe

Telefon: 056/213-950
Mail: zeljko.radovic@bolnicazvornik.com

Tehnička služba…