Mr ph Tijana Radić
Načelnica bolničke apoteke

Vera Cvjetinović
Odgovorni farmaceutski tehničar

Telefon: 056/211-117
mail: apoteka@bolnicazvornik.com