dr Jelena Čubraković
Načelnica službe za mikrobiologiju

Jasna Milić
Odgovorni tehničar

Ljekari zaposleni u službi:

dr Jelena Čubraković
Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

dr Snežana Moljević
Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Služba za mikrobiologiju…