Uprava

Ivan Popović, dipl. ecc

Direktor
JZU Bolnica Zvornik

dr Nataša Ivanović

Zamjenica direktora
JZU Bolnica Zvornik

dr Branislav Perić

Pomoćnik direktora
JZU Bolnica Zvornik

Milojka Kolović

Glavna sestra
JZU Bolnica Zvornik

Dragan Stevanović

Stručni saradnik za internu reviziju i kontrolu

Valentina Gurdeljević

Tehnički sekretar