Saša Marković dipl. ecc
Rukovodilac ekonomsko finansijske službe

Telefon: 056/211-116
Mail: obzvfinansije@teol.net

U Službi za ekonomsko – finansijske poslove obavljaju se poslovi i zadaci koji doprinose objezbjeđivanju finansijske stabilnosti i održivosti ustanove, kao i stvaranje uslova za optimalno korišćenje zdravstvenih budžeta, organizacije zdrastvene zaštite i raspodjele finansijskih resursa.

„Proces kojim se planiraju, organizuju, usmeravaju, kontrolišu i koordiniraju resursi i procedure, zadovoljavajući i unapređivajući potrebe i potražnju za zdravstvenim i medicinskim uslugama, pružanjem specifičnih i standardizovanih usluga pojedinicima, organizacijama i zajednici u cilju unapređenja cjelokupnog društvenog i zdravstvenog sistema ukljućivanjem svih raspoloživih privrednih resursa uz najmanju cijenu koštanja.“
Prof. dr V. Dickov

Služba za ekonomsko – finansijske poslove prati rad JZU Bolnice Zvornik u ovoj oblasti, te obavlja sljedeće poslove:
Planiranja,
Analize,
Fakturisanja,
Nabavke,
Skladištenja,
Interne finansijske kontrole,
Finansijsko – račuvodstveni poslovi.