Pravna služba

Rukovodilac službe

Dalibor Ivanović dipl.pravnik

Telefon: 056/213-950
mail: dalibor@bolnicazvornik.com

 

Zaposleni u službi:

Dijana Radiša, referent za rad i radne odnose
Đorđe Maletić, lice za zaštitu i zdravlje na radu