Prilikom dolaska u Bolnicu zbog bolničkog lečenja korisnik (pacijent) pored uputnice mora doneti i overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu. Takođe, potrebno je sa sobom doneti svu raniju medicinsku dokumentaciju kao i otpusne liste, ukoliko su ranije boravili u bolnici.

Svaki pacijent ukoliko nema overenu zdravstvenu knjižicu, snosiće sve troškove u punom iznosu u skladu sa Cenovnikom zdravstvenih usluga Fonda zdravstvenog osiguranja.

Prilikom dolaska u Bolnicu zbog bolničkog lečenja korisnik kod sebe može zadržati:

– sredstva za ličnu higijenu (peškir, veš, češalj, četkicu za zube,…),

– ogrtač,

– čarape,

– pidžamu/spavaćicu (sva odeljenja osim akušerskog).

Sve ostale lične stvari (odeća, obuća, sat, novac, nakit,..) se vraćaju pratiocu ukoliko je došao sa bolesnikom.

U bolnicu ne donositi vredne predmete i veće količine novca. Za imovinu koju čuvate u sobi odgovarate sami.