05.01.2022
Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara

Poziv za dostavu ponuda

04.01.2022
2020 Osnovni elementi ugovora

2021 Osnovni elementi ugovora

04.01.2022
Izvod iz Plana javnih nabavki 2022

26.11.2021
Nabavka prehrambenih proizvoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

25.11.2021
Nabavka medicinskih gasova – kiseonik i drugi gasovi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

19.11.2021
Nabavka tonera, potrošnog kancelarijskog i štamparskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.11.2021
Nabavka alkohola

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.10.2021
Nabavka kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.10.2021
Nabavka hirurških konaca i mrežica

Odluka za izbor najpovoljnijeg 2573-6-21

Odluka za poništenje 2573-7-21

04.10.2021
Hirurške rukavice i bakteriološki filteri

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača

04.10.2021
Medicinski materijal

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Odluka za poništenje postupka

01.10.2021
Osnovni elementi ugovora

2020 Osnovni elementi ugovora

2021 Osnovni elementi ugovora

24.9.2021
Sanitetski materijal

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2021
Izrada akta o procjeni rizika radnih mjesta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

29.07.2021
Nabavka tekstilnih proizvoda

Odluka o dodjeli ugovora

28.06.2021
Nabavka gasova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.06.2021
Nabavka kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

24.05.2021
Nabavka reagenasa za aparate u laboratoriji – zatvoreni sistem

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača

10.05.2021
Zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.04.2021
Nabavka sistema za infuziju i igala za injekcije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.04.2021
Nabavka sredstava za dezinfekciju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju

20.04.2021
Reagensi za potrebe biohemijske laboratorije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.04.2021
Osiguranje  osnovnih sredstava, radnika i automobila

Osiguranje radnika i imovine

02.04.2021
Nabavka osteosintetskog materijala i proteza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

01.04.2021
Osnovni elementi ugovora

2020 Osnovni elementi ugovora

2021 Osnovni elementi ugovora

26.03.2021
Nabavka mekih intraokularnih sočiva i drugog potrošnog materijala za oftalmološke operacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

24.03.2021
Nabavka hemijskih sredstava za čišćenje ustanove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.02.2021.
Nabavka gasova

Odluka o dodjeli ugovora

18.02.2021.
Nabavka vodovodnog materijala

Odluka o dodjeli ugovora

17.02.2021.
Nabavka elektro-materijala

Odluka o dodjeli ugovora

12.02.2021.
Potrošni materijal za COBAS integra 400 plus

Odluka o dodeli ugovora

26.01.2021
Medicinski alkohol

Odluka o dodeli ugovora – Medicinski alkohol

21.01.2021.
Potrošni materijal za laboratorije

Odluka o dodeli ugovora 3734-Potrošni materijal za Laboratorije

Odluka o poništenju 3734-Potrošni materijal za Laboratorije

15.01.2021.
Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara

Osiguranje ljekara 2021

Odluka o dodjeli

13.01.2021.
Potrošni materijal za laboratorije – zatvoreni sistemi

Odluka o dodeli ugovora 3706-20

Odluka o poništenju 3706-20

11.01.2021.
Izvod iz plana nabavki za 2021. godinu

11.01.2021
Hemijska sredstva za čišćenje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Zaključak

Odluka o poništenju odluke 23.03.2021.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 24.03.2021. godine

08.02.2021.
Nabavka goriva

Odluka o dodjeli ugovora

05.01.2021
Zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o poništenju

04.01.2021
Osnovni elementi ugovora

2019 Osnovni elementni ugovora

2020 Osnovni elementi ugovora