Informacije o hospitalizovanim pacijentima na Internom i COVID odjeljenju mogu se dobiti svakog dana u periodu od 12:00 do 14:30 časova i to na brojeve telefona:


056/211-112 lokal 149 i 150,
056/215-352 lokal 149 i 150.