Postojanje naše ustanove usmjereno je na pružanje zdravstvenih usluga bolesnicima, uz povećanje ekonomske efikasnosti, stalnim podizanjem kvaliteta kako u ishodu liječenja tako i u pružanju usluga. Za pacijente i zaposlene želimo da omogućimo dostupnost, pristupačnost i visoki profesionalizam koji osiguravaju kvalitet.