Radno vrijeme

Odjeljenja 24h

Ambulante i uprava od 7h do 15h, pauza od 9:00-9:30h.