Bolnička apoteka

Načelnik

Mr ph Tijana Radić

Odgovorni farmaceutski tehničar

Vera Cvijetinović

 

Telefon: 056/211-117
mail: apoteka@bolnicazvornik.com