Uprava

DIREKTOR
Ivan Popović
dipl. ecc

 

ZAMJENICA DIREKTORA
dr Nataša Ivanović
Endokrinolog
POMOĆNICA DIREKTORAdr Ivana Prodanović
Pedijatar

 

GLAVNA SESTRA BOLNICE
Milojka Kolović
dipl. sestra