Uprava

DIREKTOR
Ivan Popović
dipl. ecc

 

POMOĆNICA DIREKTORA ZA MEDICINSKA PITANJA
dr Ivana Prodanović
Pedijatar

 

GLAVNA SESTRA BOLNICE
dipl. sestra